Skip to main content

2018-09-14 DM-Stafet efterskrift

Fra Herning Orienteringsklub vil vi gerne udtrykke en tak til alle løbere, der deltog i årets DM Stafet i Harrild Hede lørdag den 8. september.

Tak for, at I deltog og specielt tak for den forståelse, I har udvist i forbindelse med de problemer, der blev omkring tidtagningen og deraf følgende mangel på resultater.

På vegne af stævneorganisationen.

Kim Gottlieb

Stævneleder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forklaringen på vores udfordringer er, at vi, på grund af tekniske problemer med radioposterne, først modtog disse tirsdag før stævnet og derfor ikke fik konfigureret løbsprogrammet, før radioposterne blev monteret i skoven lørdag formiddag - med det resultat, at en af radioposterne overtog rollen som målpost.

Det medførte, at 2. og 3. turs løberne fik tidspunktet for forrige løbers stempling af radioposten som starttidspunkt. Det var desværre ikke muligt at rette fejlen under stævnet ved at genindlæse data fra brikaflæsningen, hvorfor vi efter stævnet har reberegnet alle løberes tider manuelt, og på det grundlag dannet de endelige resultatlister, der blev offentliggjort tirsdag den 11.9.

Offentliggørelsen af resultatlisterne har afstedkommet en række henvendelser med rettelser, men her fredag den 14.9. er vi i mål med de endelige resultater af stævnet. Tak til alle løbere, der har bidraget med rettelser.

For god ordens skyld vil vi præcisere, at den fejl, der opstod ved stævnet, ikke kan henføres til hverken EMIT-systemet eller løbsprogrammet EResult. Fejlen kan alene henføres til vores håndtering af materiel og systemer.

Da den endelige resultatliste nu er på plads, vil vi i løbet af de kommende uger sørge for, at de retmæssige modtagere af medaljer vil få disse overbragt / tilsendt. Vi vil i så vid udstrækning som muligt overdrage medaljer ved op- og nedrykningsmatchen i Rosenholm Skov den 23.9. De øvrige medaljesæt fremsendes snarest til de respektive klubbers formænd.