Skip to main content

Nyt på hjemmesiden

Den nye hjemmeside er under stadig forandring/forbedring.
Derfor vil denne side opliste de ændringer/tilføjelser, der laves,
således at man kan få et overblik over, hvad der ændret "siden sidst"

2023-12-30 Invitation til O-træning i Spanien i feb-apr 2024 - se KLUBBEN -> INDBYDELSER
2023-02-13 Logo for Rema1000 og Haunstrup zoo fjernet fra Forside - efter .indgået aftale

2022-11-09 Div-info er opdateret mht. Årets medlem
                      BESTYRELSE er opdateret
2022-11-08 UDVALG MM. er opdateret
2022-02-03 Vejledning Trykstuen fjernet fra Dokumenter. Link til nyeste vejledning findes under Hjælp til træningsløb.

2022-01-02 Menu-punktet: AKTIVITET har under TRÆNINGSLØB fået tilføjet nyt punkt: INSTRUKTION,
                      der linker til: Instruktion for arrangør af Træningsløb
                      samtidig er punktet med: PRINT SELV LØB udgået

2021-10-27 Menu-punktet: AKTIVITET er under forandring - men rummer pt. stadig de gamle punkter

2021-10-22 Løbs-kalender opdateret: løbet 20/11 er aflyst

2021-10-20 Den interne side: Hjælp til træningsløb er blevet suppleret med speciel instruks vedr. løb på faste poster

2021-10-07 LINKS er suppleret med Orienteringsløb.dk og DOF-Resultater

2021-09-25 løbs-planen er rettet - specielt for 30/10 og 6/11
                      siden med UDVALG er opdateret med Kim G. isf, Mildred

2021-09-22 siden med KLUBHUS er ændret mht. indkørsel via skraveringer i dobbelt.striber på vejen
                      Corone-regler under KLUBHUS er fjernet ( de gælder jo ikke mere

2021-06-28 Flere sponsorer fjernet fra Forside

2021-05-26 Referat fra best.møde 12/5 lagt på
2021-05-26
Info om klubhus og corona-regler der - lavet som menu-tilgange under KLUBBEN

2021-04-10 Ungdoms plan for 2.kvartal sat på ungdomssiden

2021-03-26 Referat fra best.møde 17/3 lagt på

2021-01-27 Ungdom er opdelt med en "læs mere / mindre" section

2021-01-26  Cover-billede (på Forside) justeret mht. billedets opløsning

2021-01-24  Cover-billede (på Forside) ændret - midlertidigt

2021-01-22  Billedet "Følg os på Facebook" er flyttet op i øverste højre hjørne
2021-01-22 
Kalender er gjort smallere - så den ikke "går ind over" midter-kolonnen

2021-01-21  Forside er ændret - Kalenderen er flyttet over i venstre side - og Ungdom er flyttet til højre side
                       Det skulle gøre det mere venligt for mobil-telefon
2021-01-21 
Sider med STÆVNER er saneret

2021-01-02  UU.Plan for 1.kv. er indsat på ungdoms.siden

2020-12-31  Løbs-kalenderen er rettet mht. link til: hjælp til bane-lægning

2020-12-30  Velkommen folderen er opdateret med de nye kontingent satser for 2021

2020-12-29  Løbsplan opdateret med info om mulighed for hjælp til at lave/kontrollere baner

2020-12-23  Løbsplan for 2021 er sat på

2020-12-14  KONTINGENT ( under KLUBBEN) er opdateret med 2021 satser
2020-12-14
  Aktuelt / Sidste Nyt får et link til en side med nuværende og tidligere viste punkter i kolonnen

2020-12-09 Referater fra best.møde og kort-udvalgsmøde lagt på
2020-12-09
Interne dokumenter: Velkommen er opdaterede
                      Samtidig er VELKOMMEN under PRØV DET opdateret til den ny folder

2020-12-08 Intern side til DM-Lang 2021 oprettet

2020-11-09 Nyt print-selv-kort Løvbakker Vest indsat

2020-11-08 Nyt print-selv-kort over Løvbakkerne

2020-11-04 Ny struktur på Nyheder og ændret udseende af Forsiden.  Facebook Nyheder flytttet til anden side.
                      Nyheder oprettes igen her på hjemmesiden - i stil med som de var på den gl.hjemmeside,
                      og der laves "resume" nytitser af Nyhederne - på Forsiden - sammen med Aktuelle notitser

2020-09-23 SSL aktiveret - betydende at der fremover anvendes https://... fremfor den mere usikre http://....
                      Men rettelsen kræver efterfølgende rettelser i de fleste sider (som vil ske løbende)
                      der vil således kunne være uregelmæssigheder - men webmaster vil gerne høre om det i så fald

2020-09-19 Løbsplan for 2020 opdateret - ad. 10/10

2020-07-14 Igangværende oprydning på HJÆLP TIL TRÆNINGSLØB. Cowi logo og uvirksommelinks fjernet. /JJJ

2020-07-08 DM 2021: DM-Stafet fjernet. Link fra O-Service giver nu kun information om DM Lang. /JJJ

2020-06-26 Opdateret: Liste med Herning OK's EMIT-materiel /JJJ

2020-03-10 Lukket område DM-weekend, Instruktion Natuglen. Ny licensfil til EResults. /JJJ

2020-03-08 DM-weekend 2021 oprettet med Stafet og Lang.

2020-02-27 Listen over årets medlem opdateret.

2020-02-24 Referaft fra årets generalforsamling og fra mødet i klubhusfonden.

2020-02-22 Udvalg mm. er opdateret efter valg og bytninger på genf.

2020-02-21 Bestyrelsen er opdateret med de nye medlemmer efter genf.

2020-02-11 Referat fra møde i kort-udvalget 27/1 sat på siden Referater

2020-02-10 Regnskaber for 2019 indsat under Ølonomiudvalget på INTERN -> DOKUMENTER

2020-01-26 Plan for træningsløb i 2020 er opdateret - der har været en del "byttere"
                       Desuden er der indsat et link til planen - dirket fra siden: Træningsløb

2020-01-12 Link til forældede tilskudsregler fjernet i Intern > Dokumenter. Nyere regler findes under Klubben > Div. Info. /JJJ

2020-01-11 UU.plan for 1.kv sat på ungdomssiden + ryddet op i gl.dokumenter

2020-01-03 Trimtexaftale lagt under interne dokumenter. Kontakt os: Påskeløb fjernet. /JJJ

2019-12-28 Løbs-plan for 2020 indsat

2019-12-23 Referat fra møde i klubhus-udvalg 16/12 - lagt på

2019-12-16 Liste over udnævnelser til årets medlem - opdateret for 2018

2019-12-01 Forsiden er ændret med indsættelse af Kalender fra Google
                     Samtidig er Begivenheder decimeret og skal måske helt fjenres
                     En SW-opdatering har samtidig ændret format på Forside-billede og -tekst

2019-11-27 Natuglen.3 oprettet som stævne - og med link fra forsiden
                     Midtjysk Ungdomsliga flyttet til TIDL.AKTIVITET

2019-11-24 Referat fra bestyrelsesmøde 7/11 lagt på

2019-11-13 Referat fra kort-udvalgs møde 21/10 lagt på

2019-11-12 Instruktion for træningsløb i Herning OK er opdateret m.bem. til Startlister

2019-10-23 Ungdomssiden opdateret med invitation til U1- og U2-kurser i nov.

2019-10-22 UU.program for 4.kv. sat på Ungdomssiden

2019-08-18 Klub-navn er rettet for Condes  på siden Software
2019-08-18
Link til MotionsOrientering indsat under Links

2019-08-14 Licenskoder til Condes er opdateret til ver.10

2019-08-13 Ungdoms-programmer fo 3,kvartal sat på Ungdomssiden

2019-08-12 Klubblad nr.2 tilgængelig

2019-06-05 Gratis-kort: Herning-Nordvest er opdateret

2019-03-28 Program for 2.KV indsat på Ungdomssiden

2019-03-22 Nyt interface til FaceBook. Skulle gerne virke som det tidligere, men er gratis

2019-03-20 Dokumentet Instruktion for træningsløb i Herning OK  er opdateret - (en lille rettelse)
2019-03-20
Siden med BESTYRELSEN er opdateret med de nye medlemmer

2019-03-12 Instruktion for træningsløb i Herning OK - opdateret

2019-03-04 regnskaber med underskrift (se INTERN -> DOKUMENTER
2019-03-04 referat fra møde i kort-udvalget lagt på - se INTERN -> REFERATER

2019-02-26 Opdatering af klubhusfondens vedtægter ( INTERN -> DOKUMENTER
2019-02-26 Referat fra generalforsamling og klubhusfond lagt på ( INTERN -> REFERATER

2019-02-12 Regnskaber for klubben og klubhusfonden er indsat under INTERN -> DOKUMENTER

2019-02-05 Referat fra seneste møde i UU lagt på under Referater

2019-01-29 Udskriv gratis kort er ændret, så kort uden poster ikke kan printes - men købes

2019-01-22 Nyeste nr. af klubbladet gjort tilgængelig

2019-01-04 DM.Stafet er fjernet fra Stævner på Forsiden. Kan findes under tidl.stævner (under AKTIVITET)
2019-01-04
KONTAKT_OS er ændret, så mails vedr.Påskeløbet sendes direkte til løbets Email

2019-01-03 Forsiden er justeret mend en knap: BLIV MEDLEM - samtidig er billedet gjort lidt mindre

2018-12-22 Kalender er nu tilgængelig direkte på Forsiden (lige under Stævner)
2018-12-22
Skolernes Kommunemesterskab er flyttet fra Forsiden (Stævner) til TIDL.AKTIVIT
2018-12-22
Der er lavet visse SW-opdateringer, som skulle forbedre sikkerhed og hastighed
i samme forbindelse har det været nødvendigt at lukke siden PL2009
(relevante data er jo overført til denne nye hjemmeside)

2018-12-20 Påskeløb 2019 siden er opdateret il et nyere lay-out
2018-12-20 Referat fra best.møde 12/12 er lagt på under Referater

2018-12-19 Påskeløb 2009 hjemmesiden er på vej til at blive slettet
Informationerne er kopieret over under tidl.aktivitet - og INTERN ->Gl.Planer

2018-12-14 Plan for træningsløb mm. i 2019 er sat på. Se under AKTIVITET -> LØBS-PLANER

2018-12-13 Visse Nyheder fra den gamle hjemmeside er kopieret til GL.NYHEDER under KLUBBEN

2018-12-09 Den gamle hjemmeside lukkes - og dermed også OBS.bemærkningen på Fosiden

2018-12-08 Ny version af Knudmose.kortet sat på

2018-12-07 Så er de sidste relevante sider fra den gamle hjemmeside kopieret over på den ny..
Dermed er der ikke længere behov for at kunne tilgå den gl.hjemmeside, og der vil snart blive lukket for denne..

2018-11-30 De sidste sider omkring tidl.stævner/aktiviteter er flyttet over
og vi er nu næsten klar med at alt relevant er ovre på den nye hjemmeside
Det som mangler er Nyheder, Histori og Billeder

2018-11-21 O-track tilføjet under LINKS

2018-11-15 Forsiden er justeret mht. overskrifter og afstand mellem rubrikkerne

2018-11-12 Rubrikken med Nyheder (fra Facebook) er gjort lidt større
2018-11-12
Indsætter klub.log sammen med HERNING OK i header-linie
2018-11-12
Vejledning i at lave Nyheder
via Facebook - indsat under VEJLEDNING
2018-11-12 UU.program for 4.kvartal indsat på Ungdomssiden

2018-11-11 De sidste sider med "Udskriv gratis kort" er flyttet over fra den gl.hjemmeside

2018-11-09 Der er lavet opdatering af visse print.gratis.kort
Herunder er der indsat en hel ny version af Fuglsang sø kortet

2018-11-08 KALENDER (under KLUBBEN) tages nu i brug som afløser for kalender i det gl.system
Træningsløb og andre aktiviteter regisrerer og noteres også i Begivenheder
Vær obs. på at der løbende vil ske justeringer i opsætningen
Har du behov for at kunne opdatere kalenderen, da kontakt webmaster

2018-11-07 KALENDER (under KLUBBEN) er justeret til som et forsøg
på om Google.kalender kan erstatte kalenderen i det gamle system

2018-10-31 Referat fra møde i kort-udvalget 1/10 er lagt på

2018-10-30 Påskeløbs.siden er opdateret med indbydelser på engelsk og tysk
desuden er der lavet mulighed for tilmelding og betaling for udlændinge

2018-10-26 LINKS er opdateret, så det har samme links som på den gl.hjemmeside
desuden er der lavet NABO KLUBBER, hvor der er links til vore nabo-klubber

2018-10-26 Koder til logon er nu oprettet for de fleste
Mangler du at få en kode, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2018-10-21 Afvikling af den gamle hjemmeside
Det er jo sådan, at man fortsat kan tilgå den gamle hjemmeside,
Derfor havde jeg satset på, at "finpudse" den nye hjemmeside, og så bare lade information,
som ikke var så væsentlig, blive liggende på den gamle hjemmeside - indtil videre.
Imidlertid er jeg blevet gjort opmærksom på, at det giver et sikkerheds-problem.
Det er nemlig sådan at begge sider skal anvende samme version af softwaren PHP,
og det gør, at vi er nødt til at buge en meget gammel version af PHP af hensyn til den gamle hjemmeside.
Mine aktiviteter vil derfor - modsat planlagt - have fokus på, at kunne afvikle/lukke den gamle hjemmeside.

2018-10-21 STÆVNER under AKTIVITET er opdateret således,
at stævner vist på forsiden af den gamle hjemmeside er medtaget her
man skal altså ikke på den gamle hjemmeside for at se disses indhold.
Samtidig er DM Stafet INTERN kopieret over til INTERN (kræver logon på den nye hjememside)

2018-10-20 Påskeløbs.siden er saneret

2018-10-18 Ny hoved-menu: VEJLEDNING sat på
Under denne er Nyt på hjemmesiden anført
Senere vil den blive udvidet med forskellige vejledninger til bla. Facebook (nyheder og begivenheder)

2018-10-18 Endelig Indbydelse til Påsleløbet 2019 er sat på løbets side.
Bemærk det "pænere" link til siden, som er anført sidst i Indbydelsen.

2018-10-17 Den interne side til Påskeløbet er tilføjet menu'en INTERN.
Det kræver så, at du logger på for at kunne se den
Og aktuelt har ingen fået logonkode til den ny hjemmeside endnu

2018-10-14 Forsøg med anvendelse af Google-kalender
tiltænkt at kunne bruges som afløser for kalender i den gl. hjemmeside
Kalenderen findes på menu'en KLUBBEN

2018-10-12 Opstart på den nye hjemmeside og "lukning" af den gamle